• پرسش

    ضوابط تغییر نام شرکت چگونه است؟

  • با سلام و احترام تغيير نام شركت با توجه به مواد ١١٧،١٦١،١٤١و تبصره ذيل ماده٤لايحه اصلاحي قانون تجارت به انضمام تبصره ماده١آيين نامه تشكيلات انجام ميپذيرد براي مثال ١)كپي آگهي تاسيس٢) كپي روزنامه رسمي٣)كپي مدارك شناسايي اعضا٤)كپي تغييرات مدارك مورد نياز شماست ولي متاسفانه شما در سوالتون نوع شركت مورد نظر را مشخص نفرموديد چون ضوابط متفاوتي با توجه به انواع شركت حكم فرماست براي مثال شركت با مسوليت محدود ١.تشكيل مجمع فوق العاده تنظيم صورت جلسه و امضاء كليه شركاء با قيد سهم الشركه ٢.در صورتي كه تعداد شركاء ١٢نفر يا بيشتر باشد قيد أعضاء هيات نظار در صدر صورتجلسه ضروري است ٣.در صورتي كه مجمع فوق العاده با اكثر شركاء تشكيل شود آرائه مدارك مثبته و دعوت طبق اساسنامه شركت و مطابق قانون تجارت إلزامي ست ٤.و ... لطفا نوع شركت را مشخص فرماييد با سپاس

  • پرسش

    اعتبار اسنادی ال سی چیست؟

  • با سلام و عرض ادب اعتبار اسنادي( letter of credit (Lcروشي ست براي پرداخت وجوه معاملات در تجارت هاي بين المللي ،روشي براي ارتباط مالي ميان دو طرف قرارداد در واقع تعهدي إز بانك است كه به خريدار و فروشنده داده ميشود وتعهد ميشود كه ميزان پرداختي خريدار به فروشنده در موعد مقرر تحويل داد شود بانك هم چنين به نيابت إز خريدار كه نگهدارنده اعتبارات اسنادي ست تا زمان دريافت تاييديه كه كالاهاي خريداري شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد كرد أين روش مزاياي قابل توجهي دارد كه البته برأي معاملات خارجي به كار ميرود كه بالغ بر ١٠ نوع مختلف است مثل ١)قابل برگشت ٢) تاييد شده confrimed ٣)قابل انتقال و....

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.