عطاء الله افتخاری

عطا افتخاری دانش آموخته MBA دانشگاه شریف با گرایش مالی است.

وی در حال حاضر مدیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات صندوق جسورانه رویش لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارسیان)، عضو هیئت مدیره استارتاپ بیمه بازار و نائب رئیس هیئت مدیره استارتاپ دراپز است.

وی تاکنون مشاور سرمایه گذاری، ارزش گذاری، جذب سرمایه و قرارداد سهامداران استارتاپ ها و سرمایه گذاران متعددی بوده است.

عطا سابقه تدریس در سازمان فناوری اطلاعات، دانشگاه شریف، کیمیا، کافه کارآفرینی و … و برگزاری کارگاه های آموزشی متعددی در حوزه ارزش گذاری، تامین مالی کارآفرینی، ایده آفرینی را در رزومه خود دارد.

سوابق کاری موجب شده است وی بتواند به خوبی در حوزه های زیر به ارائه مشاوره بپردازد:

-تامین مالی

-سرمایه گذاری

-همکاری با سرمایه گذار

-طراحی استراتژی جذب سرمایه برای شرکت های فناورانه

-طراحی استراتژی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران جسورانه

-مدل سازی مالی کسب وکارهای فناورانه (استارتاپ ها)

-ارزش گذاری کسب و کارهای فناورانه (استارتاپ ها)

-ساختاردهی همکاری و معامله میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر

-تامین مالی سهامی

-تامین مالی کارآفرینی

-عقد قرارداد سهامداران

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.