درحال بارگذاری ...

مهدی کنعانی

مشاور سرمایه گذاری شخصی و توسعه شرکتها.

موسس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سه شرکت مختلف از ۱۳۸۱، قائم مقام سابق صندوق R&D صنایع و معادن و مشاور بیش از ۳۴ برند مختلف بزرگ و کوچک در حوزه های مختلف مرتبط با سلامت، صنعت و خدمات در کشور.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.