خدمات فنی مهندسی

بخش عمده ای از بازار کسب وکار کشورمان در حوزه خدمات فنی مهندسی عمرانی صورت می گیرد به گونه ای که حدود سه هزار کسب وکار را وابسته به حوزه فعالیت های عمرانی و ساختمانی می دانند و هرگاه در چرخه اقتصادی کشور, این حوزه با مخاطراتی همراه می شود بالطبع تمام کسب وکارهای وابسته به آن نیز با این مخاطره همراه می شوند و عارضه های اقتصادی و اجتماعی آن کاملا در جامعه مشهود می شود.

یقینا این حجم از کسب وکار در کلیه مراحل خود از ابتدا تا اوج در بنگاه های حقیقی و حقوقی این بخش با مشکلات وچالش های فراوانی روبرو می شوند که نیازمند مشاوره با اشخاص باتجربه و متبحر در این امر می باشند. در الوبیز، برترین مشاورین کشور در حوزه خدمات فنی مهندسی به ارائه مشاوره می‌پردازند.

 

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

متاسفانه هنوز هیچ محتوای مرتبط با این دسته‌بندی ایجاد نشده است.

متاسفانه هنوز هیچ محتوای مرتبط با این دسته‌بندی ایجاد نشده است.

متاسفانه هنوز هیچ محتوای مرتبط با این دسته‌بندی ایجاد نشده است.

متاسفانه هنوز هیچ محتوای مرتبط با این دسته‌بندی ایجاد نشده است.

متاسفانه هنوز هیچ محتوای مرتبط با این دسته‌بندی ایجاد نشده است.