درحال بارگذاری ...

قرارداد

قرارداد
سرمایه گذار: قرارداد با سرمایه گذار نیازمند ملاحظات خاصی است تا بیشترین اثربخشی را برای طرفین داشته باشد. بحث ارزش گذاری در این قرارداد، جایگاه خاصی دارد. در قرارداد باید به موارد خاصی از جمله رقیق سازی، vesting و مدیریت شرکت داشته باشیم تا شیرینی جذب سرمایه به کاممان تلخ نگردد.
هم بنیانگذاران: اکثر اوقات کسب و کارها بر اساس شناختی که افراد از یکدیگر دارند و بر پایه یک دوستی و اعتماد شکل میگیرد. به این جهت عموما افراد بین یکدیگر قرارداد و تفاهم نامه ای برای همکاری امضا نمی کنند که این امر موجب مشکلات زیادی در آینده خواهد شد.
NDA: به صرف داشتن قرارداد حفظ محرمانگی، تمامی اطلاعات و اسرار تجاری خود را فاش نکنید و برای باز کردن اطلاعات، با فکر عمل کنید چرا که فرآیند رسیدگی به شکایت زمان بر است که شما را در کار درگیر مسائل جانبی زیادی خواهد کرد.

همراهان ما در حوزه قرارداد

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.