لیست بلاگ

دوشنبه 07 آبان 97

کیفیت و کمیت ارتباط

با سری آموزش های علی خویه همراه شوید، برترین تکنیک های رشد در شرایط سخت اقتصادی را سریع و روشن و به صورت عملیاتی توضیح می دهند در هر قسمت مثال های عملیاتی را ببینید! قسمت حاضر: جایگاه کیفیت و کمیت ارتباط با مشتریان در بازاریابی و فروش

کارآفرینی فناورانه فیلم علی خویه بازاریابی و فروش بیشتر
دوشنبه 07 آبان 97

لیدر هستیم یا هوادار بی اراده

با سری فیلم های یک دقیقه ای کاپیتان فروش! احد حیدری همراه باشید و تکنیک های کاربردی را برای پیشبرد هرچه بهتر کسب و کارتان فراگیرید.

فیلم بازاریابی و فروش احد حیدری کاپیتان فروش آموزشی بیشتر
دوشنبه 07 آبان 97

روانشناسی کارآفرینی احمدرضا فتوت

چگونه فکر کنیم تا کارآفرین شویم؟ کارآفرینان چگونه می اندیشند؟ بررسی تخصصی از نقطه نظر روانشناختی در مورد افراد کارآفرین و غیرکارآفرین

فیلم سبک زندگی کارآفرینان مثبت نگری احمد رضا فتوّت بیشتر
یکشنبه 06 آبان 97

بازارهای نوین مالی (فین تک)

در ورکشاپ دکتر مهدی کنعانی با بازارهای نوین مالی و فناوری های مربوط به آنها و شیوه های کارآفرینی در این حوزه آشنا شوید!

کارآفرینی فناورانه فیلم مهدی کنعانی فین تک ایده های نوآورانه بیشتر
یکشنبه 06 آبان 97

شکست یا پیروزی برندها

با سری آموزش های علی خویه همراه شوید، برترین تکنیک های رشد در شرایط سخت اقتصادی را سریع و روشن و به صورت عملیاتی توضیح می دهند در هر قسمت مثال های عملیاتی را ببینید!

فیلم علی خویه کارآفرینی بازاریابی و فروش برندینگ بیشتر
یکشنبه 06 آبان 97

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها قسمت دوم

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها با ارائه جناب آقای عطا افتخاری در کیمیا کالج قسمت دوم

فیلم مدیریت کسب و کار تامین مالی و سرمایه گذاری عطاء الله افتخاری بیشتر
یکشنبه 06 آبان 97

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها با ارائه جناب آقای عطا افتخاری در کیمیا کالج قسمت اول

فیلم مدیریت کسب و کار تامین مالی و سرمایه گذاری عطاء الله افتخاری بیشتر
یکشنبه 06 آبان 97

ارزش گذاری استارتاپ ها

مقدمه ای بر ارزش گذاری استارتاپ ها

فیلم مدیریت کسب و کار تامین مالی و سرمایه گذاری عطاء الله افتخاری بیشتر