لیست بلاگ

شنبه 26 آبان 97

سیستم های ارتباط با مشتری

باید ها و نباید های راه اندازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری-CRM

رویداد بازاریابی و فروش CRM ارتباط با مشتریان بیشتر
پنجشنبه 10 آبان 97

کارگاه آموزش طرح کسب و کار

این کارگاه یک بار است! و دیگر تکرار ندارد!

مهدی کنعانی رویداد کارآفرینی مدیریت کسب و کار business plan بیشتر
پنجشنبه 10 آبان 97

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی

با سری کارگاه ها و همایش های محسن شریف مشاور برجسته تامین مالی و سرمایه گذاری همراه باشید! دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین المللی-۲۱ آبان ۱۳۹۷

رویداد آموزشی راه رشد تامین مالی و سرمایه گذاری محسن شریف بیشتر
پنجشنبه 10 آبان 97

همایش از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری-۳ آبان ۱۳۹۷

با سری کارگاه ها و همایش های محسن شریف مشاور برجسته تامین مالی و سرمایه گذاری همراه باشید!

رویداد آموزشی تامین مالی و سرمایه گذاری محسن شریف جزیره کیش بیشتر