6 ویژگی صاحبان کسب و کار موفق

با سری پادکست های آموزشی دکتر علی شاه حسینی، سبک زندگی خود را به سبک زندگی کارآفرینان برتر دنیا تبدیل کنید!

برای پیوستن به جرگه صاحبان کسب و کار های موفق و سودآور، بهتر است ویژگی های بارز آنها را در خود تقویت کنیم.

دکتر علی شاه حسینی مشاور توسعه کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

پادکست علی شاه حسینی سبک زندگی کارآفرینان خبرگان کارآفرینی