کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها با ارائه جناب آقای عطا افتخاری در کیمیا کالج قسمت اول

الوبیز پلتفرم مشاوران برتر حوزه های کسب و کار

عطاالله افتخاری مشاور ارزش گذاری استارتاپ ها: همین حالا مشاوره بگیرید!

فیلم مدیریت کسب و کار تامین مالی و سرمایه گذاری عطاء الله افتخاری

0 نظر