مبانی ریسک مالی و بانکی

کتاب حاضر به همت انجمن جهانی حرفه ای ریسک و توسط نویسنده معروف حوزه مدیریت ریسک تالیف و در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است.

 

کتاب حاضر به همت انجمن جهانی حرفه ای ریسک و توسط نویسنده معروف حوزه مدیریت ریسک تألیف و در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است این کتاب تلاشی است برای فهم عمیق تری از مسائل مربوط به مدیریت ریسک و مقررات مالی مبانی و جزئیات ریسک مالی انواع ریسک های فراروی نهادهای مالی مقررات و الزامات نظارتی آن ها در چارچوب محیط اقتصادی و نظارتی امروزی همچنین با تشریح اشکال مخاطرات و ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و بیان برخی از مصادیق ریسک در نهادهای معتبر مالی بین المللی مبانی مدیریت ریسک در چارچوب مقررات بانکی نظیر پیمان بازل را به زبان ساده تبیین نموده است

 

نویسنده و مترجم: ابوذر نجمی

 

ابوذر نجمی مشاور سرمایه گذاری و بانکداری: همین حالا مشاوره بگیرید!

 

کتاب مدیریت کسب و کار تامین مالی و سرمایه گذاری ابوذر نجمی

0 نظر