• خانه
  • بلاگ
  • فرصت های کارآفرینی در تنش های اقتصادی

فرصت های کارآفرینی در تنش های اقتصادی

بررسی مجموعه +۱ توسط دکتر مهدی کنعانی و توضیح درباره ی فرصت ها و چالش ها

در فایل صوتی حاضر که شامل مصاحبه دکتر مهدی کنعانی با جناب آقای بهرامپور می باشد، فرصت های کارآفرینی در عین تنش های اقتصادی به چالش کشیده شده و بررسی می گردد.

#کارآفرینی

دکتر مهدی کنعانی مشاور سرمایه گذاری و کارآفرینی: همین حالا مشاوره بگیرید!

محمد پیام بهرام پور مشاور مهارتهای ارتباطی، سخنرانی و فن بیان: همین حالا مشاوره بگیرید!

پادکست محمد پیام بهرام پور فرصتهای کارآفرینی مهدی کنعانی