راهنمای جامع دادرسی مالیاتی

راهنمای جاع دادرسی مالیاتی شامل مجموعه قوانین و مقررات عمومی مالیاتی و راهنمای نگارش لایحه دفاعی به همراه یکصد و چهل نکته روشنگر

راهنمای جامع دادرسی مالیاتی

 تالیف و گردآوری 

 آرمین علیزاده 

ü  در این کتاب شما با تمام قوانین و مقررات هیات های 
بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، ۲۵۱ مکرر، هیات های ۲۱۶، دیوان و ... به همراه 
تمامی مواد قانونی مرتبط

ü   نکات هر یک از مراجع حل اختلاف با ذکر مواد قانونی و بخشنامه های مرتبط به طور جداگانه
نحوه نگارش لوایح مالیاتی در کلیه مراجع 

ü  کلیه قوانین مربوط به نحوه رسیدگی مالیاتی اعم از عملکرد، ارزش افزوده و معاملات فصلی 
تمامی بخشنامه ها و قوانین مرتبط با پولشویی 

آشنایی با نحوه دریافت بخشودگی و معافیت جرائم مالیاتی 
و سایر موارد مرتبط رفع کننده کلیه نیازهای مودیان مالیاتی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، دانشجویان و مدیران مالی خواهد بود.

 آرمین علیزاده  مشاور مالیاتی: همین حالا مشاوره بگیرید!

کتاب موفقیت مالی

0 نظر