جلسه مشاوره مدیریت چگونه است؟

فرایند یک جلسه مشاور بازاریابی و فروش چیست و چگونه است؟

فرایند یک جلسه مشاوره مدیریت

( فرایند یک جلسه مشاور بازاریابی و فروش)

 

1- تدراک( اطلاعات، انتظارات، دستور کار،)

2- مقدمه

3- شروع کار

4- گوش دادن فعال

5- تشخیص و توضیح مشکل؛ تسهیل در تغییر نگرش

6- بررسی گزینه ها و اقدام تسهیلی

7- ختم جلسه

 

▪️منبع: کتاب مشاوره مدیریت، اصول و تکنیک های مشاوره مدیریت بازاریابی و فروش، 

تالیف و ترجمه: علی خویه

علی خویه مشاور بازاریابی و فروش: همین حالا مشاوره بگیرید!

مشاوره حضوری بلاگ علی خویه بازاریابی و فروش مشاوره حوزه های کسب و کار

0 نظر