کیفیت و کمیت ارتباط

با سری آموزش های علی خویه همراه شوید، برترین تکنیک های رشد در شرایط سخت اقتصادی را سریع و روشن و به صورت عملیاتی توضیح می دهند در هر قسمت مثال های عملیاتی را ببینید! قسمت حاضر: جایگاه کیفیت و کمیت ارتباط با مشتریان در بازاریابی و فروش

 

فقط حاشیه سود شرط ورود به بازار نیست! کیفیت و کمیت ارتباط با مشتریان اصل مهم در بازاریابی و فروش است.

#بازاریابی_فروش

علی خویه مشاور بازاریابی و فروش، کارآفرینی: همین حالا مشاوره بگیرید!

کارآفرینی فناورانه فیلم علی خویه بازاریابی و فروش

0 نظر