برنامه ریزی کسب و کار

با سری پادکست های آموزشی دکتر علی شاه حسینی، سبک زندگی خود را به سبک زندگی کارآفرینان برتر دنیا تبدیل کنید!

 

برنامه ریزی وجه تمایز بین افراد موفق و غیر موفق است! همین امروز برای خود برنامه دقیقی تدوین کنید!

#مدیریت_بر_خود

دکتر علی شاه حسینی مشاور توسعه کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

پادکست علی شاه حسینی سبک زندگی کارآفرینان مدیریت کسب و کار مدیریت بر خود