• خانه
  • بلاگ
  • امکان سنجی بهره گیری از انفال برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی انفال

امکان سنجی بهره گیری از انفال برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی انفال

تامین اجتماعی یکی از ارکان مهم تحقق عدالت در جامعه است و پرواضح است که هر دولت اسلامی یا غیر اسلامی برای ایفای وظائف و تکالیف خود در قبال مردم که همانا تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی و برخورداری مردم از تامین اجتماعی؛ نیازمند تحصیل منابع است.

 

ر این کتاب بیان می شود که عدالت یکی از اصول و اهداف غائی دین اسلام و سایر ادیان است و حرکت در جهت تحقق آن به طور اعم و عدالت اجتماعی به طور اخص یکی از وظائف حاکم اسلامی است و مقوله خدمات و مساعدت های اجتماعی و در یک کلام تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی یکی از ابزارهای اساسی تحقق عدالت اجتماعی است پرواضح است که هر دولت اسلامی یا غیر اسلامی برای ایفای وظائف و تکالیف خود در قبال مردم که همانا تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی و برخورداری مردم از تأمین اجتماعی؛ نیازمند تحصیل منابع است.

نویسنده کتاب: رضا منوچهری راد، علی حیدری

 

رضا منوچهری راد، مشاور کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

کتاب

0 نظر