اصول تحقیقات بازاریابی (بخش دوم)

بررسی مراحل تحقیقات بازاریابی بخش دوم؛ استارتاپ ها بخوانند!

مراحل تحقیقات بازاریابی

 

بخش دوم 

گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی:

هر تحقیق بازاریابی شامل شش مرحله اصلی به ترتیب زیر است:

1.     تحقیق مختصر و اولیه

2.     تهیه طرح تحقیق

3.     تنظیم برنامه‌ اجرایی

4.     جمع‌آوری داده‌ها

5.     آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها

6.     تهیه گزارش تحقیق

 

مراحل بررسی شده در این بخش:

مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه SPSS

مرحله 4: تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات آماری قابل استفاده

مرحله 5: تهیه جداول و نمونه‌ها

مرحله ۶: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق

 

«تحقیقات بازاریابی» (در یک نگرش کاربردی) چیست؟

به طورکلی حوزه های کاربردی در فرآیند تحقیقات بازاریابی به هر نوع پژوهش پیرامون روابط دو یا چند مفهوم و متغیر در این حوزه تفکیک می گردد. اما با نگاه کاربردی در حل مسائل سازمانی، به طور اخص حوزه های کاربرد تحقیقات بازاریابی را می توان در محورهای زیر تشریح کرد:

 

 «تحقیقات بازاریابی» وظیفه دارد کلیه اطلاعات در حوزه بازاریابیسازمان را در هر شکل دلخواه برای تصمیم گیری مدیریت فراهم کند.

 

1.     تعیین جایگاه بنگاه اقتصادی در صنعت متبوع.

2.     اندازه گیری سهم بازار محصولات فعلی و تخمین سهم بازارمحصولات آتی.

3.     شناسایی بازار و مخاطبان هدف (با نگرش حفظ و توسعه)

4.  تدوین مسیر موثر و کارای تبلیغاتی با توجه به ویژگی های محصول و قیمت گذاری و شیوه توزیع و تحلیل آمیخته تبلیغات 5M  با نگرش ارتباطات یکپارچه بازاریابیIMC

5.     شناسایی عارضه های سازمانی و جلوگیری از عارضه های احتمالی.

6.     تحلیل آمیخته بازاریابی P4 بنگاه اقتصادی و تکنیک های اجرای آن.

7.     شناسایی ویژگی های محصولات فعلی با طراحی سبد محصولات جدید بر اساس نگرش راهبردی سازمان.

8.     شناسایی استراتژی های ورود به بازار.

9.     شناسایی و ایجاد مزیت های

10.                        خلق ویژگی های رقابتی core competencies

11.                        تدوین تحلیل های محیطی بنگاه اقتصادیPEST

12.                        تدوین تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های پیشروی بنگاه اقتصادی  SWOT

13.                        بررسی ورود به کسب و کار جدید  New exsistingbusiness

14.          تحلیل رفتار مصرف کننده نهایی و واسطه ای منطبق بر سبد محصول و شناخت ویژگی های نگرشی.

15.          تشخیص معیارهای تدوین اهداف بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت،سیاست ها، رویه ها و روش های انجام فرآیند های سازمانی.

 

16.                        تشخیص معیارهای تدوین چشم انداز سازمان  visien statement

17.                        تدوین فرآیند ساختن نام تجاری  Brand building  و توسعه نام تجاری

18.          شناخت جایگاه سازی، بخش بندی و هدف گذاری هر محصول منطبق بر بازارهای هدف سازمان STP

19.          تعیین مسیرهای بهینه سازی و بهره وری سازمانی و با نگرش کارایی و اثربخشی شامل کنترل و کاهش هزینه های سازمانی

20.                        طراحی مدل بازخور فرآیندهای سازمانی Feed back

 

علاوه بر این، حوزه کاربردی تحقیقات بازار موظف است به  کلیه ابهامات سازمانی مسائل جدید پیشرو و انعطاف در برابر تغییرات محیطی و بحران های احتمالی پاسخگو باشد.

بسته ی «تحقیقات بازاریابی» هر بنگاه اقتصادی می تواند موارد کاربردی دیگری را نیز در حوزه مدیریت کلان سازمان  شامل گردد.

 

از آن جمله می توان به:

ü     تدوین چرخه عمر محصولPLC

ü     تحلیل عمومی صنایع یک منطقه

ü     حصول نگرش استراتژیک منابع انسانی حوزه بازاریابی Str.hr

ü  طراحی سامانه اطلاعات بازاریابی سازمانی به منظور یکپارچه سازی اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی  MKIS

ü     تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران  اشاره داشت.

 

علی خویه استاد دانشگاه، مشاور، محقق و مدرس در زمینه های مدیریت،بازاریابی، فروش، برندسازی، تبلیغات، اصول و فنون مذاکره با ۱۸ سال تجربه ی اجرایی موفق تالیف و ترجمه ۱۲ عنوان کتاب تخصصی و مرجع

 

نویسنده: علی خویه مشاور بازاریابی و فروش؛ همین حالا مشاوره بگیرید!

بلاگ علی خویه بازاریابی و فروش تکنیک های بازاریابی نوین

0 نظر