اسرار تجارت بین الملل

اصول حرفه ای، علمی، کلیدی و کاربردی از تجارت بین الملل، ارتباطات و بازاریابی بین الملل، بازرگانی بین الملل

در این کتاب سعی شده تا اسرار تجارت بین الملل در سه مرحله بررسی شود:

ü     نکات مهمی که پیش از انجام تجارت باید به آنها توجه شود.

ü     نکات مهم دیگری که هنگام انجام تجارت باید به آنها توجه شود.

ü     نکات مهمی که پس از انجام تجارت باید به آنها توجه شود. 

فهرست مطالب:

فصل 1 - مدیریت و مهندسی عوامل تجاری بیش از تجارت بین‌الملل

فصل 2 - مدیریت و مهندسی عوامل تجاری حین تجارت بین‌الملل

فصل 3 - اسرار تجارت و عملیات مهندسی تجارت بین‌الملل

فصل 4 - مبانی اصول و مفاهیم اینکوترمز

نویسنده: علی خویه

علی خویه مشاور بازاریابی و فروش: همین حالا مشاوره بگیرید!

کتاب علی خویه بازاریابی و فروش توسعه کسب و کار

0 نظر